Întrebări frecvente

Cine poate fi numit mic producător:
1) Își cultivă vița de vie respectând terroir-ul său.

Din strugurii potriviți se obține vinul potrivit. Respectând terroir-ul, își cunoaște bine mediul și îl cultivă în cadrul celor mai bune practici culturale și de mediu. Este esențial pentru micul producător să protejeze peisajele, biodiversitatea terroirului său prin practicarea unei viticulturi sănătoase și durabile pentru binele tuturor.

2) Își produce singur vinul în crama.

Își produce singur vinul, îl vinifică și îl maturează cu grijă. Vinul său nu este un produs industrial; este lucrat manual și unic. Este o profesie de know-how, experiență, răbdare și iubire care nu acceptă standardizarea. Vinificația este o activitate delicată, a cărei funcționare fără probleme depinde de experiența producatorului.

3) Își vinde vinul împărtășind pasiunea.

Își vinde vinul direct clienților, în funcție de canalul de distribuție pe care l-a ales. Explică producerea și meseria cu pasiune ori de câte ori poate, mai ales când își întâlnește clienții. Acesta evidențiază logo-ul și afișează cu mândrie valorile micilor producători. Un mic producător, se va opune standardizării și va elabora vinuri cu personalități autentice.

4) Respectă cadrul legislativ și regulatoriu.

Potrivit legii nr 57, un mic producător de vin este considerată orice unitate vinicolă care produce pînă la 100 000 litri de vin anual, deţine cel puţin 1 ha şi cel mult 20 ha de viță de vie şi este independentă, din punct de vedere juridic, de orice altă unitate vinicolă. Respectiv, un mic producător de vin trebuie să întrunească aceste criterii și să respecte prevederile cadrului regulatoriu curent (înregistrarea și raportarea în Registrul Viei și Vinului, respectarea reglementărilor tehnice ș.a.) și să certifice vinurile sale conform procedurilor curente.
Cum aderăm?
Membru al Uniunii poate deveni orice persoană juridică ce întrunește următoarele condiții:

1) Este înregistrat în Registrul Viei și Vinului ca unitatea vitivinicola;

2) Corespunde noțiunii micului producător conform legii nr 57;

3) Respectă cerințele codului micului producător de vinuri;

4) Achita cotizația de aderare și anuală.

- Calitatea de membru este benevolă, personală şi inalienabilă și este determinată cumulativ de deținerea, cu drept de proprietate, a cel puțin 1 ha de viță de vie, îngrijirea viței de vie, colectarea strugurilor, producerea vinului și comercializarea acestuia.

- Membrii Uniunii pot fi fondatorii, precum şi alte persoane juridice, ce au intrat în componența Uniunii după înregistrarea ei de stat, care au achitat cotizaţiile de aderare şi anuale şi care îndeplinesc condiţiile prezentului Statut.

- Membrii Uniunii îşi păstrează independenţa sa juridică şi economică. Primirea în calitatea de membru al Uniunii se realizează prin hotărârea Consiliului de Administrare al Uniunii în baza cererii prezentate în formă scrisă către Consiliul de Administrare al Uniunii.

- Cotizația anuală de membru constituie 5000 MDL, iar cuantumul ei poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a membrilor Uniunii.

- Ordinea de plată şi cuantumul cotizaţiilor de aderare şi anuale este stabilită de un regulament intern, aprobat la Adunarea Generală a membrilor Uniunii.

Lista beneficii și servicii

1) Reprezentativitate:

Asociația reprezintă interesele membrilor săi în fața principalilor jucători din sectorul vitivinicol din Republica Moldova: Oficiul Național al Viei și Vinului, Guvernul și altor instituții de stat, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția de Investiții, Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, organelor de stat de certificare și control dar și are stabilit memorandum de cooperare cu Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Agenția Suedeză de Dezvoltare Internațională, precum și colaborează cu organizații de dezvoltare internațională și donatori.
Consecvent, Asociația participă și este consultată în procesul de elaborare a actelor normative și legislative, dar și este consultată și prezentă la ședințele tematice în procesul de elaborare a planurilor anuale de activități ale jucătorilor cheie din sector reprezentând echidistant interesele membrilor săi.

2) Mentorat:

Asociația este un cadru de cooperare pentru micii producători de vinuri din Republica Moldova, facilitând accesul și schimbul cu bune practici, expertiză și experiență între membri. De asemenea, Asociația încurajează și acordă suport grupurilor de mici producători în negocieri a condițiilor preferențiale în procurări de echipamente și stabilirea canalelor de vânzări, gruparea loturilor de vinuri la export etc.
În cooperare cu partenerii strategici, acordă suport prin consultanță de la persoană la persoană, micilor producători în faza de lansare și micilor producători emergenți, pe toate aspectele afacerii inclusiv accesul la fonduri și granturi.

3) Arenda echipamentului vinicol:

Asociația dispune de echipament vinicol ce poate fi arendat la condiții speciale pentru membrii săi:

- Lăzi pentru colectarea strugurilor

- Mașina de spălat butoaie sub presiune

- Utilaj de spălare a butoaielor cu abur

- Aparate de filtrare

- Linia de îmbuteliere mobilă formată din – aparate de îmbuteliat, aparate de etichetat, aparate de dopuit și aparate de aplicare a dopurilor screw – cap

- Utilaj comercial: corturi, umbrelele, frigidere pentru participarea la evenimente în aer liber și efectuarea comerțului ambulant

- Ustensile (pahare, frapiere, diversoare) pentru prezentări de vinuri.

4) Participarea la evenimente de promovare:

- Asociația Micilor Producători oferă posibilitatea membrilor săi de a participa la evenimentele de promovare interne și externe, lista evenimentelor se elaborează anual și este aprobată de Consiliul de Administrare;

- Asociația dispune de echipamentul necesar de participare și de sine stătător la evenimente - corturi, umbrele, pahare profesionale, diversoare, frapiere, etc.;

- Organizarea campaniilor online de promovare a membrilor sub umbrela asociației.

5) Creșterea capacităților, îmbunătățirea cunoștințelor și profesionalismului membrilor săi:

Cu ajutorul partenerilor strategici, membrii ASW au posibilitatea de a participa la diverse programe și activități de instruire, seminare pentru formare continuă cu invitarea experților locali și străini, după cum urmează:

- Organizarea seminarelor, training-urilor și atelierelor în teren pe diverse aspecte de viticultură și vinificație

- Organizarea instruirilor pentru îmbunătățirea capacităților în ospitalitate și excelență în serviciul vinului

- Instruirea în obligațiile conform legislației în vigoare (tehnica securității, acordarea primului ajutor etc.)

- Instruiri pe procesele conform cadrului legislativ și normativ (procedura de certificare, procedura de înregistrare și raportare, privind relațiile de muncă angajator – angajat, ș.a.)

- Organizarea vizitelor de studiu în Moldova dar și în alte țări vinicole precum România, Cehia, Slovacia, Germania, Italia, Portugalia.
Înregistrarea vinăriei
  1. Înregistrarea plantației viticole în registrul plantațiilor viticole
    Înregistrarea plantațiilor viticole se face în baza cererii-tip la ONVV sau ACSA www.acsa.md


  2. Registrul Unităților Vitivinicole
    Înregistrarea unității vinicole se face în baza cererii-tip la ONVV - wineofmoldova.com


  3. Înregistrarea la ANSA a operatorilor din domeniul siguranței alimentelor - www.ansa.gov.md
    Dacă același agent economic deține și vinărie și restaurant și/sau facilități de cazare trebuie să dețină respectiv certificat de înregistrare la ANSA pe fiecare activitate separată.
Înregistrarea mărcii comerciale
În Moldova

➜ Pentru ca o marcă să fie protejată în RM, trebuie să fie înregistrată pe AGEPI.gov.md
(Agenția Națională de Proprietate Intelectuală). Protecția trebuie reînnoită la fiecare zece ani. Protecția va fi acordată numai pentru produse sau servicii desemnate (clasa 33 pentru vinuri).
Doar proprietarul mărcii îl poate reînnoi conform uneia dintre următoarele metode:

• în formă electronică prin intermediul site-ului www.agepi.gov.md

• orice depunere trebuie urmată în mod obligatoriu de o regularizare oficială

• prin intermediul reprezentantului oficial

Protecția Internațională

➜ Pentru protecție pe teritoriul Comunității Europene, depozitul se efectuează OHMI (Oficiul pentru Armonizare pe piața comunitară)
OHMI: Avenida de Europa 4, E - 03008 ALICANTE (Spania);
www.oami.europa / OWS / RW / pagini / Qplus / index.fr.do

➜ Pentru protecție internațională și în țări terțe, depozitul se face OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) WIPO: 34 Chemin des Colombettes, CH - 1211 GENEVA 20 (Elveția)
http://www.wipo.int/portal/index.html.fr

NOTA:
* MARCA Comercială = data de depunere și reînnoire și mențiunea titularului
* Înainte de orice depunere, executați o verificare prealabilă prin www.agepi.gov.md


- Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor

Hotărârea Guvernului nr. 975 din 15 august 2016 privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producția alcoolică lexjustice.md
Cadrul juridic-normativ ce ține de activitatea unității vitivinicole
Plantațiile viticole:

- Reglementarea tehnică „Producerea, certificarea, controlul și comercializarea materialului de înmulțire și săditor viticol”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 9 iulie 2009.

- Ordinul Ministrului Agriculturii nr.196 din 08 octombrie 2015 privind modul de organizare a procesului de elaborare a proiectului şi/sau a planului de organizare a teritoriului pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole lexjustice.md.

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 21 din 24 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența contabilă a plantațiilor viticole în procesul plantării, exploatării și defrișării acestora lexjustice.md.

- Hotărârii Guvernului nr.1045 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.

- Regulamentul Nr. 231 din 28.11.2003 Privind gestionarea Produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în economia națională. Publicat: 03.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 218 art Nr. 461).

- Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova.

Legislația națională domeniul viticol și al produselor alcoolice:

1) Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006 lexjustice.md.

2) Legea nr. 1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și al producției alcoolice.

3) Reglementarea tehnică „Organizarea pieței vitivinicole”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 356 din 11 iunie 2015 lexjustice.md.

4) http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363149>Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 12 din 28 ianuarie 2016 privind delimitarea ariilor geografice vitivinicole privind producerea vinurilor cu indicație geografică protejată lexjustice.md.

5) Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 11 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea delimitării generale a arealului vitivinicol al Republicii Moldova.

6) Strategia Vinul Moldovei 2020-2030 - în curs de elaborare lexjustice.md.

7) Caietele de sarcini ale asociațiilor producătorilor de vinuri IGP:

a) Caietul de sarcini IGP Codru.


b) Caietul de sarcini IGP Stefan Voda.


c) Caietul de sarcini IGP Valul Lui Traian.

Controalele în domeniu:

-Planul controalelor oficiale.

-Lista de verificare pentur controlul de stat în domeniul siguranței alimentelor

Legislația europeană:

- Regulamentele de bază

EU regulation 1308/2013.

- Reglementări delegate:

EU delegated regulation 2019/934.

EU delegated regulation 2019/33.

EU delegated regulation 2018/273.

- Reglementări de implementare:

EU implementing regulation 2019/34.

EU implementing regulation 2019/935.

- Standarde tehnice și alte documente:

Products definition and labeling.

Oenological Practices.

Oenological products.

Methods of analysis.

Good practices guidelines.
Formulare utile
Declarația de recoltă / Anexa 15

Declarația de producere / Anexa 16

Declarația de stoc / Anexa 17
© 2010–2022. Toate drepturile rezervate. Website by amigo.studio