Instalace aktualizací akrobat a čtenářů, nové funkce Adobe Acrobat

Acrobat nové funkce

Když sdílíte odkaz na soubor PDF s ostatními uživateli, můžete použít integrované předdefinované parametry k definování oprávnění veřejného, ​​soukromého nebo obchodního přístupu. Pokud příjemce nemá přístup k souboru, může se vás zeptat.

Instalace aktualizací pro Acrobat a Reader

Adobe doporučuje, aby uživatelé provedli aktualizaci nejnovější verze, aby využili vylepšení bezpečnosti a stability. Aktualizace lze nainstalovat, jak je uvedeno níže.

Další informace o nejnovější verzi naleznete v poznámkách k publikování.

Automatická aktualizace z produktu

Chcete -li nainstalovat aktualizace Adobe Reader a Acrobat, pokračujte následovně:

 1. Spusťte Adobe Reader nebo Acrobat.
 2. Vybrat Nápověda> Aktualizace vyhledávání.
 3. Sledujte kroky v okně Update Utility a stáhněte si a nainstalujte nejnovější aktualizace.

Adobe Reader Aktualizace z webu

 1. Otevřete čtenáře a vyberte si Nápověda> o Adobe Reader. Zvedněte verzi vašeho produktu.
 2. Přístup k stránce stahování čtečky Adobe. Webová stránka automaticky detekuje váš operační systém a verzi čtenáře.
 3. Pokud webová stránka označuje, že je k dispozici novější verze, vyberte Nainstalovat nyní.
 4. Klikněte na stažený soubor a postupujte podle pokynů.

Manuální aktualizace Adobe Reader a Adobe Acrobat

Instalační programy všech podporovaných produktů jsou také v produktech ke stažení produktů (s výjimkou plné verze Acrobat). Tyto produkty si můžete stáhnout a nainstalovat následujícím způsobem:

 1. Otevřete produkt.
 2. Vybrat Nápověda> o Acrobat Nebo Adobe Reader.
 3. Všimněte si verze.
 4. Zavřít.
 5. Pokud není nainstalována nejnovější verze, stáhněte si instalační program požadovaný z následujících míst:
 • Kompletní aktualizace a aktualizace Utilities Adobe Acrobat Reader pro Windows a MacOS
 • Adobe Acrobat Aktualizace pro Windows a Macos
 1. Kliknutím na instalační program jej stáhněte. Po dokončení stahování poklepejte na stažený soubor a postupujte podle pokynů k obrazovce a dokončete proces.

Acrobat nové funkce

Akrobat

Kompletní řešení Acrobat Pro PDF s online službami vám umožňuje pracovat na vašich nejdůležitějších dokumentech z pracovních stanic, mobilních nebo online zařízení. Aktualizujte své aplikace Acrobat Work a Mobile Job nebo se připojte k Acrobat online a objevte nové funkce a vylepšení.

Chcete -li okamžitě objevit nové funkce, aktualizujte svou aplikaci Acrobat: V nabídce Pomoc, vybrat Aktualizace vyhledávání a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces aktualizace.

Racionalizace dokumentů a řízení přístupu

Funkce je nasazena pod omezenou verzí pro omezenou sadu uživatelů v novém zážitku Acrobat s prostorem Adobe Storage.

Unified Sharing Workflow

Nové tlačítko Unified Podíl D’Acrobat spojuje sdílení odkazu, posílá soubor e-mailem a sdílení souboru s ostatními lidmi v jedné racionalizované akci, čímž zjednodušuje zážitek z sdílení.

Sdílení souborů s aplikacemi třetích stran

Acrobat vám umožňuje sdílet váš soubor pomocí aplikací třetích stran, jako jsou Microsoft® Outlook, týmy Gmail Microsoft® a WhatsApp. Soubor můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

 • Pomocí pozvání pracovního postupu zadejte e -mailové adresy příjemců, kterým chcete soubor sdílet.
 • Vyberte Outlook Microsoft®, Gmail, Microsoft® Teams nebo WhatsApp pro sdílení odkazu s příjemci.
 • Pošlete odkaz nebo připojte soubor k e -mailu.

Sdílení spojení s ostatními lidmi

Vytvoření zabezpečených a sdílených odkazů na PDF s oprávněními přístupu

Když sdílíte odkaz na soubor PDF s ostatními uživateli, můžete použít integrované předdefinované parametry k definování oprávnění veřejného, ​​soukromého nebo obchodního přístupu. Pokud příjemce nemá přístup k souboru, může se vás zeptat.

 • Soukromé odkazy Pouze hostující zaměstnanci mají přístup ke sdílenému odkazu na soubory PDF.
 • Organizační odkazy Kdokoli v organizaci má přístup ke sdílenému souboru PDF prostřednictvím odkazu.
 • Veřejné odkazy Kdokoli, kdo má přístup k odkazu, se může konzultovat se sdílený soubor PDF. Tato možnost je užitečná pro sdílení s velkým publikem a nevyžaduje, aby se příjemci spojili.
 • Požádat o přístup Pokud si příjemce přeje získat přístup ke soukromému sdíleného dokumentu, může požádat o přístup. Majitel dokumentu je informován o přijetí nových žádostí a může se rozhodnout udělit nebo odmítnout přístup, přičemž zachovává úplnou kontrolu nad dostupností dokumentu.

Business Administrators mohou spravovat přístup uživatele prostřednictvím konzoly Adobe Admin Console. Tyto parametry zůstanou nezměněny, bez ohledu na ovládací prvky přístupu, které jste nakonfigurovali v Acrobat.