Čísla odpálených: Rozpoznat je a vyhněte se jim., Jaké je telefonní číslo od 08?

Jaké je telefonní číslo od 08

Contents

Krátká čísla jsou čtyři -průměrná telefonní čísla používaná pro pohotovostní služby, například 112 pro tísňové hovory v Evropě nebo 118 pro telefonní informace ve Francii. Hovory na tato čísla jsou obecně zdarma nebo účtována za cenu místního hovoru.

Čísla odpálených: Rozpoznat je a vyhněte se jim

Telefonní příplatek umožňuje poskytovateli služeb fakturovat svou službu, často za vysokou cenu a někdy bez znalostí uživatele. V každém formátu číselných čísel je jeho ceny.

Aktualizováno 6. 6. 2010 v 9:46

Jaká jsou příbytková čísla ?

Abychom se vyhnuli nepříjemným překvapením na telefonních účtech, je důležité znát ceny složeného čísla. Čísla odplatňování technicky odpovídají hodnoceným službám, a proto jejich názvy čísel SVA. Tato čísla na 10, 6 nebo 4 číslice umožňují přístup ke službě během telefonního hovoru. Tato služba je vyúčtována kromě základního předplatného telefonu.

Od 1. ledna 2021 byla pro správu a organizace odpovědné za misi pro veřejnou službu zakázáno, že jsou zakázány příbytková čísla.

Jak zjistit, zda je číslo příplatky ?

Rozpoznání příplatkového čísla je poměrně jednoduché, protože pravděpodobně budou pouze určité množství čísel. Existují 3 bloky:

 • 10 -digitační čísla počínaje 08.
 • 4 -digitační čísla počínaje 3 nebo 10.
 • 6 -digitační čísla počínaje 118.

Protože je někdy obtížné zapamatovat si počet čísel, jiný přístup vám dává vědět, zda je číslo přílohy: je to barevný prapor, ve kterém je vytištěn. Existují 3 oficiální barevné kódy:

A Zelený banner pro volání zdarma. Tato čísla mohou být prezentována v několika formách:

 • 10 -digitační číslo počínaje 0800 až 0805;
 • 6 -digitační číslo počínaje 116;
 • 4 -digitační číslo počínaje 30 nebo 31.

V každém případě, ať už jde o hovor nebo služba, je volání zdarma.

A Šedý banner pro konvenční číslo (není předáno). Hovor je zahrnut do telefonního balíčku uživatele (pevný nebo mobilní) a účtován za cenu místního hovoru. 10 -digity šedá čísla začínají 0806 až 0809. Krátká čísla (4 -digit) Začněte 1 nebo 3.

A Violet Banner pro čísla SVA s nahrazením. Tato fialová čísla musí jasně odhalit ceny hovoru. Stejně tak musí být tato informace zadána hlasovým serverem v případě volání. Ať už a den a den, fakturace je identická, že hovor provedený z pevné linky nebo z mobilního telefonu. Když jsou to deset čísel, tato čísla SVA začínají 08. Čísla 6 -digitační čísla začínají 118 a krátkými formáty (4 číslice) o 3 nebo 1.

Ceny z příplatků

Fakturace čísel SVA je založena na cenovém modelu, včetně ceny telefonní komunikace, fixované operátorem a komponentou S (jako služba), jejíž cena je určena editorem obsahu.

Pokud je tato služba splatná, fakturace je plochá (pevná cena bez ohledu na dobu trvání komunikace) nebo proměnné v závislosti na trvání hovoru. Ve druhé hypotéze se čítač začne otáčet od první sekundy komunikace. Tato cena může zvýšit až 3 EUR včetně daně/hovoru a dosáhnout až 0.80 centů eur TTC/min v případě příplaty po dobu trvání.

Pozornost : Některá čísla platí dvojí cenu, a to byt -torete fakturace + fakturaci za minutu.

Jak se vyhnout přeplněným číslem ?

Čísla čísel a vizuálního nebo zvukového značení (cena informací o ceně) před voláním umožňují provést první třídění. Chcete -li odstranit jakoukoli formu nejednoznačnosti, je také možné konzultovat reverzní adresář přepsáných čísel SVA. Jakmile je připojen, stačí zadat dotyčné číslo a datum získat název prodejního oddělení a typ nabízené služby, identitu poskytovatele služeb a číslo, kde ho kontaktovat.

Poznamenat : Uživatelé reverzního adresáře mohou nahlásit číslo, například díky červenému tlačítku, aby upozornili na komerční postupy související s tímto číslem

Blokovaná přístavní čísla

Od 1. března 2018 navrhují všichni operátoři telefonování a bezplatně možnost blokovat komunikaci (hovory, SMS/MMS) pro určitá příponací čísla. Toto blokování se týká:

 • Čísla začínající 089.
 • 4 -digitační čísla při zvýšeném ceně (až 0.80 centů za minutu nebo 3 eur za hovor), které se používají zejména televizními kanály, aby vyzvali diváky k účasti na jejich programech.
 • 5 -digitační čísla počínaje 3 až 8, často používanými pro odstižené služby SMS.

Jaké je telefonní číslo od 08 ?

Jaké je telefonní číslo počínaje 08?

Telefonní čísla počínaje 08 jsou speciální cenová telefonní čísla, která se používají pro profesionální služby nebo horké linky.

Jak telefonní čísla začínají 08 ?

Telefonní čísla začínající 08 jsou zvláštními čísly cen, která umožňují společnostem poskytovat profesionální služby nebo nastavit horké linky pro své zákazníky. Náklady na volání jsou obecně vyšší než u klasických telefonních čísel.

Regulace a atributy telefonních čísel počínaje 08

Regulační úřad pro elektronickou komunikaci a příspěvky (ARCEP) je organizace odpovědná za řízení a regulaci telefonních čísel ve Francii. Připisuje počet čísel počínaje 08 pro telekomunikační operátory, kteří je poté zpřístupní společnostem a správě pro jejich služby s přidanou hodnotou.

ARCEP je zodpovědný za dohled a správu celého systému telefonního počtu telefonů ve Francii. Je zodpovědná za přidělení počtu čísel počínaje 08 na telekomunikační operátory. Tito operátoři jsou pak zodpovědní za zpřístupnění těchto čísel společnosti a správám za své služby s přidanou hodnotou.

Cílem regulace telefonních čísel počínaje 08 je zaručit vhodné a vyhovující využívání číslování zdrojů a také chránit práva spotřebitele. ARCEP stanoví jasná pravidla a postupy pro přidělování a použití těchto čísel a zajišťuje, že jsou spravovány odpovědným a transparentním způsobem.

Provoz a používání telefonních čísel počínaje 08

Čísla začínající 08 se používají k poskytování profesionálních služeb, hotlinek nebo přidaných služeb. Mohou být dosažitelné z pevné linky, mobilního telefonu nebo linky VoIP. Nabízené služby mohou zahrnovat telefonní informace, řešení problémů, pomocné služby nebo kontakt se společnostmi a správami.

Čísla začínající 08 se také používají pro interaktivní hlasové služby, jako jsou hlasové servery, přístupová čísla pro respondenty, nouzová čísla nebo informační služby telefonicky.

Hlasové servery umožňují uživatelům přístup k vokálním nabídkám a provádět výběr pomocí své telefonní klávesnice. Přístupové čísla respondentům umožňují uživatelům na dálku konzultovat své hlasové zprávy. Některá konkrétní nouzová čísla začínající 08 lze použít k kontaktu s pohotovostními službami v kritických situacích. Konečně, telefonické informační služby mohou poskytnout informace o různých předmětech, jako jsou hodiny veřejné dopravy, povětrnostní podmínky nebo sportovní výsledky.

Služby poskytované prostřednictvím čísel začínajících 08 jsou rozmanité. Mohou zahrnovat telefonní informace, kde uživatelé mohou získat informace o produktech, společnostech, službách nebo plánech. Mohou také nabídnout služby odstraňování problémů, kde jsou odborníci k dispozici, aby pomohli zákazníkům řešit technické problémy nebo poruchy. Pomocné služby jsou také běžné a poskytují zákaznickou podporu k odpovědi na otázky, zpracování stížností nebo poradenství.

Různé typy čísel počínaje 08

Existuje několik typů čísel počínaje 08, které odpovídají různým použití a cenám:

 • Zelená čísla (0800): Tato čísla jsou pro volajícího zdarma a často se používají pro informace nebo stížnosti.
 • Čísla Azure (0810): Tato čísla jsou účtována za cenu místního hovoru, bez dodatečných nákladů pro navrhovatele.
 • Indigo čísla (0820): Tato čísla jsou účtována za zvýšenou sazbu ve srovnání s místním hovorem.
 • Zvláštní čísla (089): Tato čísla jsou obecně dražší, s cenami, které se mohou lišit v závislosti na nabízené službě.

Znáte náklady na volání na číslo počínaje 08

Je důležité se dozvědět o nákladech na volání na číslo od 08 před použitím. Náklady se liší v závislosti na typu čísla a lze je zobrazit na webových stránkách telefonického operátora nebo za podmínek používání služby.

Opatření na ochranu zneužívání a podvodů

Pro ochranu spotřebitelů před zneužíváním a podvody, Arcep a DGCCRF stanoví opatření zaměřená na regulaci používání příplatkových čísel a prevenci zbraní, jako jsou „pingové hovory“ nebo vokální spam “.

Jaké jsou různé typy telefonních čísel počínaje 08 ?

Existuje několik typů telefonních čísel počínaje 08, které odpovídají různým použití. Například čísla začínající 0800 jsou pro volajícího zdarma, zatímco čísla začínající 089 jsou dražší.

Zelená čísla (0800): zdarma pro volajícího

Zelená čísla, také nazývaná bezplatná čísla, jsou telefonní čísla, která stojí volajícího. Společnosti a veřejné služby je často používají k poskytování informací, pomocných nebo stížností. Hovory na tato čísla jsou bez pevné pozice, mobilního telefonu nebo linky VoIP.

Čísla Azure (0810): Cena místního hovoru

Čísla Azure jsou účtována za cenu místního hovoru, bez dodatečných nákladů pro volajícího. Obecně jsou používány společnostmi a správami k nabízení služeb snížených cen. Hovory na tato čísla jsou obecně zahrnuty do neomezených balíčků pevných a mobilních operátorů.

Indigo čísla (0820): Zvýšené ceny ve srovnání s místním hovorem

Čísla indigo jsou příbytková čísla, která stojí více než místní hovor. Používají se k poskytování placených služeb, jako jsou telefonní informace, horké linie nebo pomocné služby. Náklady na volání na tato čísla jsou obecně účtovány za minutu a liší se v závislosti na nabízené službě a operátoru telekomunikací.

Zvláštní čísla (089): Variabilní cena v závislosti na nabízené službě

Zvláštní čísla jsou průběžná čísla, která nabízejí hodnotové služby, jako jsou hry, soutěže nebo zábavní služby. Náklady na volání na zvláštní vydání se liší v závislosti na nabízené službě a lze je účtovat za minutu nebo volání. Zvláštní čísla podléhají přísným předpisům, aby se zabránilo zneužívání a podvodům.

Krátká čísla (118, 112 atd.): Nouzové a telefonní informační služby

Krátká čísla jsou čtyři -průměrná telefonní čísla používaná pro pohotovostní služby, například 112 pro tísňové hovory v Evropě nebo 118 pro telefonní informace ve Francii. Hovory na tato čísla jsou obecně zdarma nebo účtována za cenu místního hovoru.

Ochranná opatření proti podvodům a podvodům

Pro ochranu spotřebitelů před zneužíváním a podvody spojenými s příbytkovými čísly, ARCEP a DGCCRF stanoví předpisy a kontroly. Spotřebitelé mohou na stránkách ARCEP a DGCCRF nahlásit podvodná nebo urážlivá čísla. Je také možné zablokovat hovory a SMS z příplatkových čísel díky možnostem blokování nabízených operátory telekomunikací.

Districall: Zjednodušte a zvládněte své profesionální hovory “

Districall je inovativní mobilní aplikace pro firmy, podnikatele a samostatně výdělečně činná, která si přeje mít jedinečné profesionální telefonní číslo. Toto řešení umožňuje kompenzovat nevýhody spojené s použitím jednoho nebo více osobních čísel pro profesionální hovory.

Districká aplikace nabízí možnost mít jedinečné číslo počínaje 01, 02, 03, 04, 05 nebo 09, přístupné z mobilu pro jednoho nebo více uživatelů. Příchozí hovory jsou distribuovány na mobilu zaměstnanců, podle definovaného a modulárního pořadí. Díky historii hovorů dostupných v aplikaci si uživatelé mohou vzpomenout na zákazníky zobrazením jedinečného čísla. Objevte více o districall!

Districall nabízí tři vzorce přizpůsobené potřebám každé společnosti: Solopreneur, Pro a Entreprise. Každý z nich zahrnuje řadu hodin nabízené komunikace s možností přidat ji v případě potřeby. Ceny se liší od 9,99 do 19,99 EUR měsíčně, v závislosti na vybraném vzorci.

Districká aplikace poskytuje mnoho funkcí, jako je konzultace o historii hovorů, správa dostupnosti zaměstnanců (zapnuto/vypnuto), péče o současné hovory a výzvy k hovorům mezi různými uživateli.

Stručně řečeno, Districall je ideálním řešením pro společnosti, které se snaží znát náklady na výzvu na číslo začínající 08. Díky této aplikaci využívají odborníci z jedinečného nezasahovaného čísla a zjednodušeného řízení příchozích a odchozích hovorů a zároveň nabízejí svému podnikání profesionální image.

Jak znát náklady na volání na číslo začínající 08 ?

Před použitím je důležité znát náklady na volání na číslo od 08. Náklady se liší v závislosti na typu čísla a lze je zobrazit na webových stránkách telefonického operátora nebo za podmínek používání služby.

Ceny se mohou lišit v závislosti na typu čísla, jako jsou zelená čísla (0800), azurová čísla (0810), indigo (0820) nebo speciální čísla (089). Přesné informace o použitelných cenách se doporučuje konzultovat webovou stránku vašeho telefonního operátora nebo zkontrolovat podmínky používání služby. Tento předběžný krok vám umožní být informován o možných nákladech na odvolání a učinit informované rozhodnutí.

Poraďte se s telefonickým operátorem

Chcete -li zjistit náklady na volání na číslo od 08, můžete se podívat na informace o ceně poskytnutých vaším operátorem pevného nebo mobilního telefonu. Operátoři obecně nabízejí balíčky s neomezenými hovory na pevná a mobilní čísla, ale přeplněná čísla lze účtovat samostatně.

 • Nejprve zkontrolujte podrobnosti o vašem balíčku. Někteří operátoři zahrnují volání na čísla počínaje 08 v jejich neomezených balíčcích, zatímco jiné mohou za tyto hovory účtovat další náklady. Nezapomeňte se poradit s podmínkami vašeho balíčku a zjistit omezení a jakékoli dodatečné náklady.
 • Kromě toho, i když máte neomezený balíček, je možné, že z této nabídky lze vyloučit určité typy čísel, jako jsou zvláštní čísla. Je proto nezbytné ověřit podrobnosti specifické pro váš balíček a zjistit o příplatkových číslech, aby se zabránilo překvapení vaší faktury.
 • Kromě toho je důležité si uvědomit, že ceny hovorů na čísla začínající 08 se mohou lišit v závislosti na délce hovoru. Někteří operátoři uplatňují ceny za minutu, zatímco jiní mohou druhou fakturovat. Zjistěte více o metodě ceny používané vaším operátorem, abyste pochopili, jak budou účtována vaše volání k příplatkům.

Zjistěte více o webových stránkách ARCEP

Regulační orgán pro elektronickou komunikaci a příspěvky (ARCEP) poskytuje informace o cenách čísel počínaje 08. Můžete se poradit s webem ARCEP a zjistit ceny vztahující se na různé typy čísel (Green, Azure, Indigo, Special).

Použijte obrácený adresář

Invertovaný adresář umožňuje najít kontaktní údaje předplatitele z vašeho telefonního čísla. Některé obrácené adresáře také poskytují informace o nákladech na volání na příbytek. Pomocí obráceného adresáře můžete získat informace o počtu čísel (Green, Azur, Indigo, Special) a jeho náklady.

Kontaktujte zákaznický servis pro dotyčné číslo

Pokud chcete znát náklady na volání na konkrétní číslo počínaje 08, můžete kontaktovat zákaznický servis společnosti nebo správy, který toto číslo spravuje. Měli by být schopni vám poskytnout informace o cenách hovoru na jejich číslo.

Poraďte se s právními oznámeními dotčené služby

Společnosti a správy nabízející čísla s příponami jsou povinny informovat spotřebitele o nákladech na hovor. Tyto informace musí být jasně uvedeny na komunikačních médiích (reklamy, webové stránky atd.) spojené se dotčenou službou. Konzultováním s právními oznámeními budete moci znát náklady na volání na konkrétní číslo.

Opatření, která je třeba přijmout, aby se zabránilo podvodům a dodatečným nákladům

Je důležité zůstat ostražitý při používání příplatkových čísel, aby se zabránilo podvodům a dodatečným nákladům. Zde je několik tipů, jak vás chránit:

 • Pomocí obráceného adresáře zkontrolujte původ neznámého čísla
 • Blokujte hovory a SMS z příplatkových čísel pomocí možností blokování nabízených vaším operátorem
 • Nahlásit podvodná nebo urážlivá čísla na stránkách ARCEP a DGCCRF
 • Před složením číselného čísla vždy zkontrolujte sazby hovoru

Dodržováním těchto tipů budete moci znát náklady na volání na číslo počínaje 08 a chránit se před podvody a dodatečnými náklady spojenými s těmito čísly.