Číslo RCS: Definice, důležitost, složení a získání kroků, Siret, RCS: Jaký rozdíl? | Infonet

Siret, RCS: Jaký je rozdíl

Poznámka: Registrace společnosti na RCS je online prostřednictvím webu s jedním oknem. Společnost bude nejprve zaregistrována u RNE (National Business Register) a dalších odpovídajících registrů. Od 1. ledna 2023 skutečně sdružuje RNE následující stávající registry a organizace:

Jaké je číslo RCS a jak jej najít ?

Každý přirozený nebo právnický člověk, který má kvalitu společnosti nebo obchodníka ve Francii, musíbýt registrován na RCS, Obchod a společnosti se registrují, nebo do Rm, Obchodní adresář, Podle právního postavení jeho podnikání. The Číslo RCS Umožňuje vám identifikovat společnost, ale ve kterých případech je to užitečné ? Jak zjistit nebo najít číslo RCS ? ABC Liv, Společnost firemní dostávání, odpovídá vám.

Číslo RCS: Definice a vysvětlení

Číslo RCS je Oficiální a jedinečné identifikační číslo společnosti. Je udělován Národním institutem statistických a ekonomických studií (Insee) a lze jej také nazvat číslem Insee nebo číslo sirény.

Je touto registrací ovlivněn jakoukoli přirozenou osobou, která má kvalitu obchodník, The komerční společnosti, civilní a liberální cvičení, Ekonomické zájmové skupiny (GIE), zahraniční komerční společnosti s jedním nebo více zařízeními s komerční domiciliací ve Francii a zákon o sdruženích 1901, které vydaly povinnosti nebo vykonávaly hospodářskou činnost po dobu dvou a více let.

Získat toto číslo, Jakmile je společnost vytvořena a podány zákony, je to nutné Odeslat soubor vytvoření do registru obchodního soudu, Nebo v Centru pro obchodní formality (CFE). Číslo RCS je přiřazeno InSee do dvou týdnů, obvykle během několika dnů. Od roku 2010 je také možné navázat požadavek online na webu Guichet-Interprises.Fr.

Co je číslo RCS ?

Registrace obchodu a společností, vytvořené v roce 1919, umožňuje poskytnout široké veřejnosti informace o francouzských společnostech. Mít číslo RCS umožňuje podnikateli fakturujte své služby, vytvořit komerční reklamu nebo dokonceOtevřete si profesionální bankovní účet nebo smluvní kredit pro vaši společnost. Je to také číslo RCS, které vám umožní kontaktovat správu daně. Tento Číslo se musí objevit na všech smluvních dokumentech nebo úředníci společnosti.

Registrace RCS je proto nezbytná pro společnost, což jí umožňuje plně vykonávat svou činnost a prokázat, že má právní existenci.

Jaký je rozdíl s vlastním entepreneurem KBIS ? Tento dokument je a osvědčení o registraci komerční společnosti v oblasti obchodu a společností. KBIS obsahuje číslo RCS.

Jaký má smysl znát číslo RCS společnosti ?

Pro třetí partnery, Znát číslo RCS společnosti umožňuje zajistit její existenci a že je v dobrém stavu. Tento přístup lze provést například před zapojením do komerčního partnerství.

Jak získat číslo RCS ?

Žádost o a Extrakt KBIS lze provést v registru obchodního soudu, na kterém společnost závisí, nebo na internetu na webu Infogreffe.Fr.

Pro Počáteční žádost o registraci RCS, Registr musí být podáván se souborem obsahujícím zejména kopii dokumentu manažera, prohlášení o počest nekondamnace, dokumentu, který odůvodňuje číslo sociálního zabezpečení, řádně vyplněný registrační formulář, doklad registrované kanceláře, Kopie finalizovaných zákonů, kopie aktů jmenování manažerů (obor), oznámení o zveřejnění v novinách právních reklam atd.

Po přijetí úplného souboru jej úředník studoval a odpověděl do 2 týdnů. Číslo RCS je poté přiřazeno InSee. Společnost je dán extrakt KBIS včetně čísla RCS.

Je však důležité vědět, že když má společnost řemeslná aktivita, a pracovní síla méně než 10 zaměstnanců, musí Zaregistrujte se v adresáři obchodu Získat číslo RM. Pokud je aktivita komerční i řemeslná, musí být registrace provedena jak u RCS, tak s RM.

Kde najít své číslo RCS po registraci ?

Číslo RCS je poznamenat, Po registraci, na extraktu KBIS podnikání, Dokumenty seskupování všech oficiálních informací od společnosti. Toto číslo je vytvořeno Nejprve zmínka o RCS, pak Registrační číslo města ve kterém byla společnost vytvořena, podle svého sebepoškození, dopis (A, pokud je to obchodník, nebo B, pokud je to společnost) a Konečně z čísla sirény společnosti, 9 čísel. Číslo sirény se liší od čísla Siret, které se skládá ze 14 číslic: 9 číslic čísla sirény, poté 5 číslic NIC (interní klasifikační číslo Insee). Jaké rozdíly mezi číslem Siret a KBIS ?

Co dělat v případě ztráty čísla RCS ?

Pokud již nenajdete číslo RCS, je docela možné jej snadno najít. Udělat toto, Zkontrolujte extrakt KBIS, Pokud jste společnost nebo vaše Extrahujte k, pokud jste individuální podnikatel. Pokud již nemáte přístup k těmto dokumentům, můžete požádat o kopii z registru obchodního soudu, na kterém vaše společnost závisí. Tento požadavek lze také podávat na Infogreffe web. Tento požadavek je zdarma.

Pokud na svých oficiálních dokumentech neuvádíte číslo RCS, vystavíte se a daňová pokuta 15 eur. Tato pokuta se může zvýšit na 350 000 EUR pro právní osoby a na 75 000 EUR pro přírodní osoby. Je proto lepší si toto číslo poznamenat !

Nyní víte, co je číslo RCS a kolik je jeho používání. Pokud hledáte adresu domiciliace pro své podnikání, neváhejte se dozvědět o definici domiciliace a o naší firemní doměrem.

Naše služby pro společnosti

ABC Liv je Společnost se sídlem v Paříži se sídlem v Paříži. Od roku 1978 nabízíme adresy v île-de-france profesionálům, sdružením a jednotlivcům, za velmi atraktivní ceny !

Hledat komerční adresa ? Nabízíme vám možnost zřídit registrovanou kancelář vaší společnosti (SARL, SAS, SCI, EURL, EIRL …) v jedné z nejkrásnějších okresů v Paříži ! ABC Liv, je to také řada dalších služeb přizpůsobených vašim potřebám !

Sdílejte publikaci „Co je číslo RCS a jak ji najít ?“

Podobné články

Výkaz zisku a ztráty - článek ABC Liv

Porozumění výkazu a ztráty: Praktická příručka pro podnikatele

Číslo sirény - článek ABC Liv

Jaké je číslo sirény ?

Účetnictví závazku - článek ABC Liv

Porozumění účetnictví závazku

Naše témata

 • Domiciliation (84)
 • Podnikatel (216)
 • Auto-Enterreneur (70)

Siret, RCS: Jaký je rozdíl ?

https://cdn.infonet.fr/img/services/document-rcs.png?v=v3.90.33

The Siret a RCS jsou dvě čísla, která identifikují francouzské společnosti. Společnosti a společnosti je přijímají po svém tvorbě. V té době jsou také připisovány jiným kódům a identifikátorům, včetně číslo sirény, The Kód NAF, The NIC kód nebo Intra -Community DPH. Tyto kódy jsou nezbytné pro provádění určitých administrativních a komerčních postupů. The Číslo RCS Umožňuje vám osvědčit legalitu společnosti. I když je to docela podobné Číslo Siret Pokud jde o složení, existují však rozdíly.

Získejte číslo RCS

A další základní dokumenty pro vaše podnikání

Siret, RCS: Co to je ?

Číslo RCS a číslo sirény jsou dva kódy, které se používají k identifikaci společností. Jsou získány během registrace společnosti s registrem obchodního soudu.

Číslo Siret

The Číslo Siret, Pro identifikační systém adresáře institucí je jedinečné 14 -digitační číslo. Používá se k seznamu francouzských společností v databázi Sirene.

Odpovídá identifikačnímu číslu zařízení. Jinými slovy, identifikuje místa výkonu společnosti. V důsledku toho může mít společnost několik Siret: Siret pro adresu své centrály a další Siret odpovídající jejím jiným zařízením.

Číslo Siret se skládá:

 • Z 9 -digitačního čísla sirény na jedné straně;
 • A 5 -digital NIC kód, na druhé straně.

Když má společnost několik zařízení číslo sirény identické zbytky. Pouze jeho kód NIC (kód zařízení) se liší. Bude tedy mít různé serity v závislosti na jejích místech praxe.

Číslo RCS

Číslo RCS je naproti tomu vydáno Národním institutem statistických a ekonomických studií, lépe známý jako Insee. Proto se to také nazývá někdy Insee číslo. Získání tohoto kódu následujeRegistrace společnosti na RCS, The Obchod a společnosti se registrují.

Poznámka: Registrace společnosti na RCS je online prostřednictvím webu s jedním oknem. Společnost bude nejprve zaregistrována u RNE (National Business Register) a dalších odpovídajících registrů. Od 1. ledna 2023 skutečně sdružuje RNE následující stávající registry a organizace:

 • RSAC: Zvláštní registr komerčních agentů;
 • RM: Obchodní adresář;
 • RAA: zemědělský aktivní registr;
 • RCS: Registrujte se národní obchod a společnosti.

Na jedné straně číslo RCS identifikuje společnosti, které provádějí komerční aktivitu ve Francii. Na druhé straně to dokazuje, že existují legálně.

Všechny francouzské komerční společnosti musí mít číslo RCS. Je oficiální, jedinečný a během právní existence společnosti se nezmění. Nemůže zmizet, když společnost zmizí; To znamená, že když se z obchodního registru ztíží.

Číslo RCS se skládá:

 • Zmínky „RCS“;
 • Registračního města společnosti;
 • Dopis (A pro obchodníky a B pro společnosti);
 • A číslo společnosti sirény.

Konkrétně: Na čísle RCS odpovídá dopis A obchodníkům, kteří cvičí jako přirozené osoby a dopis B, společnosti (právní osoby).

Siret, RCS: Jaký je rozdíl ?

Ačkoli podobné, číslo Siret Číslo RCS obsahuje některé rozdíly. The číslo siret se skládá ze 14 čísel : Prvních 9 číslic odpovídá číslu sirény a posledních 5 odkazuje na kód zřízení. Číslo RCS je tvořeno číslem sirény, samotného z 9 číslic odpovídajících identifikátoru společnosti.

Konkrétně, hlavní Rozdíl mezi Siret a RCS leží v kódu NIC nebo založení. SIRET je tedy přesnější než RCS. Siret skutečně umožňuje geograficky identifikovat společnost a najít ji na francouzském území. RCS na druhé straně identifikuje komerční společnosti ve Francii a potvrzuje jejich právní existenci.

Jak získat číslo RCS ?

Chcete -li získat číslo RCS, musíte své firmy zaregistrovat na RCS, Obchod a společnosti se registrují, A to z jeho stvoření. Za tímto účelem by měl být soubor stvoření odstraněn z Registr obchodního soudu nebo Centrum obchodních formalit (CFE), na kterém společnost závisí.

Poznámka: Od 1. ledna 2023 bylo Centrum obchodních formalit (CFE) nahrazeno Jednotné obchodní okno.

Do souboru musí být připojeno několik podpůrných dokumentů. Liší se podle právní formy společnosti. Často však najdeme:

 • Certifikát nebo důkaz adresy,
 • Forma ústavy,
 • Transplantační náklady (s výjimkou mikro-podnikatelů nebo samostatně výdělečně činných).

Kromě toho musí společnosti přidat:

 • Osvědčení o základním kapitálu,
 • Osvědčení o publicitě právního oznámení,
 • Jejich zákony inicializovaly a podepsaly.

Stanovy stanovily základy správného fungování společnosti. Obsahují řadu povinných zmínek, například:

 • Právní forma,
 • Název firem,
 • Společnost,
 • Hlavní sídlo,
 • Částka základního kapitálu,
 • Identita akcionářů nebo zakládacích partnerů ..

Vypracování zákonů musí být obzvláště úhledné a může být složité. To je důvod, proč některé společnosti dávají přednost tomu, aby volali právníka, jako je právník, autorizovaný účetní nebo notář. Samozřejmě je také možné napsat své statuty sám. Pro usnadnění tohoto úkolu existují modely, které je třeba přizpůsobit na internetu nebo online právních platformách.

Po dokončení souboru zůstane jej odeslat pouze v obchodě One -Stop pro společnosti (dříve CFE) nebo na štěp kompetentní. Úředník poté bude pokračovat ve kontrole souboru aInsee přiřadí číslo RCS společnosti, do tří dnů až dvou týdnů. Společnost ji bude moci najít na svém extraktu KBIS nebo na obchodní list.

Jak získat číslo Siret ?

Číslo Siret je také získáno při vytváření společnosti. Ve skutečnosti Insee přináší Číslo sirény a číslo siret společnostem z jejich registrace s One -Stop Shop for Companies (dříve CFE) nebo do registru obchodního soudu. Pokud se společnost rozhodne později otevřít další zařízení, bude muset vyhlásit svou novou adresu jednomu oknu společností, aby získala další číslo Siret. Během přesunu bude také společnost také muset vyhlásit změnu situace na One -Stop Shop pro společnosti, aby obdržely nové číslo Siret.

Společnost poté obdrží své číslo Siret e -mailem během několika dnů nebo poštou do dvou týdnů. Společnosti a společnosti provádějící komerční aktivitu ji najdou po přímo na jejich KBIS nebo extrahujícím K extraktu (v případě mikropodniků a sebepoškozování).

Číslo Siret se musí objevit na všech smluvních dokumentech, jako jsou faktury, citace, komerční dokumenty, ale také v právních oznámeních webové stránky.

Syntéza Julien Dupé

(CEO a zakladatel společnosti Infonet.Fr)

Po registraci je společnosti udělena kódy a identifikátory, jako je číslo RCS, číslo Siret, číslo sirény, kód NAF, kód NIC a číslo Intra -Community DPH. Tyto kódy jsou nezbytné pro provádění určitých administrativních a komerčních postupů.

Ostatní služby

 • Kde najít RCS společnosti ?
 • Registrace společnosti do RCS: Jak to udělat ?
 • Číslo RCS společnosti
 • RCS Registrace: Jak to udělat ?
 • Obchodní registr: Vědět všechno
 • Být registrován v registru obchodu a společností
 • Registrace v komerčním registru: Proč ?
 • Jak se zaregistrovat do obchodu a zaregistrování společností ?
 • Zaregistrujte se pro RCS: Registrace pro RCS Auto Entrepreneur
 • Číslo RM: Co to je ?
 • Kde najít číslo RM ?

K dispozici jsou služby InfoNet

 • Dohoda o firemní dohodě (7 článků)
 • Skutky (6 článků)
 • Akcionáři a dceřiné společnosti (5 článků)
 • Finanční analýza (6 článků)
 • ADS BODACC (5 článků)
 • Právní reklamy (6 článků)
 • Oznámení o Sinenu o situaci (3 články)
 • Rozvaha (5 článků)
 • Patenty (5 článků)
 • APE kód (7 článků)
 • Roční účty (6 článků)
 • Kontakty společnosti (1 články)
 • Kontakty zaměstnanců
 • Kolektivní souhlas (5 článků)
 • Hodnocení Banque de France (6 článků)
 • Diagnóza AFDCC (4 články)
 • Poznámka k diagnóze (6 článků)
 • Finanční nesplacené
 • Studie solvency (6 článků)
 • Registrace
 • Firemní list (1 články)
 • Důkaz o registraci
 • KBIS (34 článků)
 • Značky (5 článků)
 • Intra -Community DPH (14 článků)
 • Číslo duns (6 článků)
 • Eori číslo (10 článků)
 • Kolektivní postupy (6 článků)
 • RCS: Vědět všechno (12 článků)
 • Siren Siret (16 článků)
 • Stanovy (8 článků)