Jak ukončit předplatné internetu SFR 4G?, Jak ukončit 4G krabice od různých internetových operátorů?

Jak ukončit 4G krabice od různých internetových operátorů

Ukončení prostřednictvím telefonického zákaznického servisu je fakturováno: Spotřebitelé musí zaplatit částku 6 EUR. Také si všimněte, že Ukončení 4G krabice Postaráno se o telekomunikační poradce Bouygues. Celkově náklady na ukončení odpovídající uzavření nákladů na servis € 19. Kromě toho, pokud jsou uživatelé zapojeni do operátora, musí zbývající měsíční platby uhradit.

Jak ukončit smlouvu o předplatném SFR 4G+ ?

SFR: Ukončete svůj box 4G

Odstranění boxu SFR 4G+ je stejně jako by to byla klasická krabice ::

 • Voláním zákaznického servisu.
 • Procházením online zákazníka nebo zasláním registrovaného dopisu.

Ukončení SFR 4G+ Box+ také zahrnuje ::

 • Náklady na plot € 19 €.
 • Návrat zařízení.
 • Postup ukončení 4G+ boxu SFR
 • Jak kontaktovat zákaznický servis SFR a ukončit ?
 • Je možné ponechat číslo telefonní linky ukončením smlouvy o předplatném ?
 • Jaké jsou podmínky pro ukončení vašeho boxu 4G+ SFR ?
 • Jaké náklady na ukončení boxu 4G+ SFR ?
 • Pozdní pokuty a nezačlenění vybavení
 • Jaký je termín pro ukončení předplatného 4G+ ?

Obsah této stránky byl ověřen redakčním odborníkem k datu 05/05/2021

Když chce předplatitel operátora mobilního telefonu nebo internetové krabice ukončit smlouvu, musí projít postupem ukončení. Tento postup ukončení je víceméně jednoduchý v závislosti na důvodu, který nutí zákazníka k ukončení.

Ukončení smlouvy SFR Box+ Box je však velmi přístupné, protože se jedná o předplatné bez závazku trvání. Ukončení tedy lze kdykoli provést, aniž by se obával příliš vysokých nákladů. Zde je postup, který můžete snadno ukončit své předplatné internetové krabice 4G+ SFR.

Postup ukončení 4G+ boxu SFR

Pro ukončení svého boxu SFR 4G je postup ve srovnání s jinými dostupnými předplatnými internetových krabic jasně zjednodušen. SFR zde nevyžaduje odeslání registrovaného dopisu s potvrzením potvrzení. Pokud toto řešení zůstává možné, může být předplatitel spokojený, aby mohl podat žádost voláním 1023.

Buďte však opatrní Vyjádřete určité klíčové informace ::

 • Jméno a křestní jméno držitele smlouvy;
 • Počet předplatného předplatného 4G+;
 • Požadované datum účinnosti ukončení.

Pro předplatitele, kteří si stále chtějí projít registrovanou poštou s potvrzením potvrzení, nabízí MapeTiteBox editor dopisů o ukončení. Musíte jen dokončit několik šampionů souvisejících s vašimi osobními údaji a také s údaji ze smlouvy o předplatném.

Ukončení boxu SFR 4G

Jak ukončit internetovou krabici SFR 4G ?

Jakmile je ukončovací dopis dokončen, předplatitel, který ukončí dvě řešení ::

 • Umístěte poštu do nejbližší pošty;
 • Upravte svůj registrovaný dopis na vyhrazené stránce webu LA Pote.

V každém případě je důležité zvolit přepravu LRAR (registrovaný dopis s potvrzením přijetí). Doporučené vám umožňuje Udržujte stopu zásilky, A potvrzení potvrzení vám umožní vědět K jakému datu byla zohledněna žádost o ukončení. Ukončení je ve skutečnosti účinné 10 dní po obdržení žádosti SFR.

Srovnávač internetových boxů

Přečtěte si také porovnejte nejlepší dostupné předplatné internetových boxů

Jak kontaktovat zákaznický servis SFR a ukončit ?

Zda se předplatitel rozhodne pro ukončení poštou nebo telefonicky, musí kontaktovat zákaznický servis SFR. Pro to, U předplatitele vzniká několik řešení ::

 • Zavolejte na zákaznický servis na 1023;
 • Kontaktujte poradce na kočce operátora;
 • Kontaktujte poradce sociálních médií.

Nejbezpečnější řešení však zůstává ukončení registrovanou poštou, a toto je stále nejpoužívanější řešení dodnes. Poštovní adresu, na kterou lze odeslání vaší žádosti snadno sdělit poradcem SFR. Zákaznický servis telefonicky však není vždy snadný a čekací doby v telefonu mohou být dlouhé, proto preference alternativních řešení.

V každém případě, Chcete -li poslat žádost o ukončení poštou ::

 • Zákaznický servis SFR a fixní krabice
 • Ukončení, TSA 30103
 • 69947 Lyon Cedex 20

Rada od méhoMalýBox

Pouze držitel předplatného může požádat o ukončení. Se správnými informacemi (název držitele řádku a čísla smlouvy) je však možné požádat třetí stranu, aby provedla ukončení pro sebe.

Je možné ponechat číslo telefonní linky ukončením smlouvy o předplatném ?

Předplatné SFR Box Internet 4G+ vám umožňuje mít telefonní linku. nicméně, Toto je číslo mobilní linky a ne pevná linka, Přestože je nutná pevná pozice připojená k internetovému boxu s kabelem RJ11, aby se využilo telefonní služby s tímto předplatným.

Otázkou tedy je, zda přenositelnost telefonního čísla přiděleného do krabice 4G lze provést změnou nabídky. Odpověď je jednoduchá: To není možné. Počet pevných linek a mobilních linek je od sebe velmi odlišný a nejsou zaměnitelné.

Přenositelnost telefonního čísla

Přenositelnost telefonního čísla se provádí pouze mezi dvěma pevnými linkami nebo dvěma mobilními linkami. Chcete -li uspět, jednoduše předejte svůj kód Rio na jeho operátora.

Jaké jsou podmínky pro ukončení vašeho boxu 4G+ SFR ?

Stejně jako ve všech situacích, kdy se jedná o otázku porušení smlouvy. To platí také pro předplatné 4G. Před provedením ukončení, Doporučuje se tedy dobře přečíst podmínky vaší smlouvy Ohledně uvedeného ukončení. Prvky, které je třeba vzít v úvahu, jsou poté zavírací náklady, návrat zařízení a období ukončení.

Jaké náklady na ukončení boxu 4G+ SFR ?

Předplatné SFR 4G+ Internet Box, stejně jako všechny pevné předplatné FAI, nutně zahrnují náklady na ukončení. Protože se však jedná o internetové předplatné bez závazku trvání, Existují pouze fixní náklady na úhradu. Tyto náklady se rovná 19 € a doprovázejte poslední účet za předplatné.

Je však možné Ukončit bez nákladů jeho předplatné 4G internetové krabice+ od SFR. Nejjednodušším případem je ukončení před koncem prvních 30 dnů předplatného. SFR nabízí záruku „spokojené nebo vrácené“, která poskytuje spotřebiteli získat zpět vzniklé náklady, pokud mu na konci prvního měsíce předplatného služby nevyhovují.

Kromě této záruky existuje seznam legitimních důvodů, obvykle uvedených v podmínkách nabídky, které umožňují kdykoli ukončit zdarma. Hlavními legitimními důvody ukončení jsou:

 • pohyb v zóně, která se netýká služeb;
 • přes přehlednost předplatitele;
 • vzhled handicapu nebo nemoci;
 • uvěznění;
 • smrt ;
 • Provozovatel neposkytuje služby zaslíbené smlouvou.

Internetové nabídky nabízené SFR

Chcete -li si přečíst, také nabízí předplatné internetové krabice SFR ?

Pozdní pokuty a nezačlenění vybavení

Jakmile je ukončení efektivního předplatného, Spotřebitel má 3 týdny na návrat zařízení zpřístupněno společností SFR. Po tomto období může ISP účtovat dotyčné zařízení. V tomto případě je to pouze krabice 4G. To však představuje součet 149 EUR, kterou lze přidat k nákladům na ukončení předplatného.

Žádné restituce vybavení SFR

Abychom nemuseli platit pokutu, je důležité vrátit veškeré vybavení zapůjčené společností SFR.

Vrátit zařízení svému ISP, jen Pečlivě dodržujte pokyny na zpátečkovém skluzu zpřístupněno. Musíte být velmi opatrní, abyste nic nevynechali, ani jednoduchý kabel, který může operátor také účtovat. Jakmile je balíček hotový, je také nutné udržovat sledovací číslo a důkaz odeslání.

Jaký je termín pro ukončení předplatného 4G+ ?

Zákazník předplatného SFR 4G+ může svou smlouvu kdykoli ukončit. Jakmile však přijetí žádosti SFR není ukončení okamžité. Pracuje do 10 dnů, období, během které se může předplatitel vrátit ke svému rozhodnutí ukončit jeho SFR box, pokud si to přeje.

Ukončení se může také konat později, pokud se předplatitel rozhodne. V tomto případě je na žádosti nezbytné výslovně formulovat datum, kdy si předplatitel přeje uzavřít své předplatné SFR Internet Box. Toto řešení se důrazně doporučuje při změně situací dodávek. Ve skutečnosti to zajišťuje, že to nebude dlouho bez funkčního připojení k internetu.

Ukončení 4G Box: Termín

Je možné kdykoli z vašeho předplatného ukončit vaši 4G internetovou krabici.

Rada od méhoMalýBox

4G Předplatné internetové krabice využívají mobilní síť operátorů. V případě situace v nepřítomnosti internetové krabice by nemělo být zapomenuto, že existuje ekvivalentní řešení: režim modemu nebo sdílení připojení smartphonu, které umožňují snadno se připojit dostatek dat na internet od Wi-Fi, dokonce i bez internetové krabice.

Jak ukončit 4G krabice od různých internetových operátorů ?

Postup ukončení 4G

4G boxy vám umožňují užít si připojení k internetu doma prostřednictvím mobilní sítě 4G. Jsou proto velmi užitečné pro zákazníky, kteří ještě nejsou připojeni k ADSL nebo vláknovým optice. Stejně jako u tradičních internetových krabic mají předplatitelé zjevně možnost Kdykoli odstraňte jejich krabici 4G. Chcete -li to provést, musíte postupovat podle postupu specifického pro každého operátora.

Internetové boxy 4G jsou zaměřeny na lidi, kteří nemají přístup k konvenční internetové síti (ADSL, Optics Fiber Optics). Je však nutné žít v ubytování s dobrým pokrytím 4G.

Ti, kteří si přejí ukončit jejich 4G box za určitých podmínek:

 • Je třeba respektovat lhůty pro ukončení.
 • Některé poplatky za ukončení platí, pokud má předplatné trvání zapojení.
 • Zařízení musí být vráceno dodavateli internetu v dobrém stavu.
 • Každý operátor má jiný postup ukončení, který by měl být dodržován.
 • Postup pro ukončení krabice 4G v závislosti na operátoru
 • Postup pro ukončení 4G domácí oranžové krabice
 • Jak ukončit svůj 4G box jako zákazník SFR ?
 • Bouygues Telecom: kroky k přerušení jeho smlouvy o 4G boxu
 • Jaký postup k ukončení předplatného 4G zdarma ?
 • Kroky k ukončení 4G boxu NRJ Mobile

Obsah této stránky byl ověřen redakčním odborníkem k datu 05/11/2022

Ačkoli je 4G box praktické, mnoho důvodů může uživatelů tlačit ukončit jejich předplatné. Ať už se jedná o krok nebo změna ISP, je nutné dodržovat velmi specifický postup pro porušení smlouvy. Postup se ve skutečnosti může výrazně lišit od jednoho dodavatele k druhému.

V současné době jsou Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free a NRJ Mobile jedinými poskytovateli na Nabídka nabídek 4G krabice. Pokud vnímaná služba není uspokojivá, je výhodné, aby uživatelé věděli, že postup ukončí jejich smlouvu.

Postup pro ukončení krabice 4G v závislosti na operátoru

Jak bylo zmíněno, Postup ukončení pro 4G box Závisí na zvoleném operátorovi. Celkově jsou kroky, které je třeba následovat, pro každého poskytovatele v podstatě stejné. Na druhou stranu mohou existovat jemnosti: proto je nezbytné vzít na vědomí průvodce, které budou následovat, aby zjistily, jak ukončit vaši 4G internetovou krabici.

Ukončení 4G krabice

Jaký je postup, který je třeba dodržovat k ukončení 4G boxů různých operátorů ?

The Důvody pro ukončení 4G krabice lze měnit. Spotřebitelé se většinou rozhodnou porušit smlouvu, když se přesunou, nebo když obdržené služby již nejsou vhodné. Kromě toho může dojít k ukončení 4G krabice, když se ubytování stane způsobilým pro ADSL nebo když domov může vyjmout vláknovou optickou krabici. Takže postup pro ukončení předplatného 4G krabice je jasnější, zde je postup pro každého dodavatele.

Postup pro ukončení 4G domácí oranžové krabice

Ačkoli je služba 4G Home Orange Box dokončena, stává se to Oranžové zákazníci chtějí ukončit svou nabídku. V tomto případě je naštěstí postup dodržovat relativně jednoduchý. Kroky jsou relativně podobné konvenčnímu ukončení internetové krabice, i když existují určité zvláštnosti.

Abych to shrnul, Zde je návod, jak ukončit svou smlouvu o 4G na Orange ::

 • Kontaktujte oranžový zákaznický servis prostřednictvím 3900 nebo vytvořte 09 69 39 39 00 ze zahraničí;
 • Sdělte své číslo zákazníka s poradcem;
 • Formulovat ukončení jeho 4G boxu.

Poté je spotřebitelům zaslán potvrzovací e -mail nebo dopis, aby jim nahlásili Uzavření jejich domácí smlouvy 4G. Celkově vzato, ukončení 4G Oranžové krabice je relativně jednoduché.

Může Opravte předplatné 4G Orange Box, Odběratelé však musí dodržovat určité podmínky. Ve skutečnosti se mohou poplatky za ukončení platit, což odpovídá hlavně zbývajícím měsíčním platbám v případě závazku. Kromě toho musí být domácí vybavení 4G vráceno v celém rozsahu a v dobrém stavu. Konečně je nutné splňovat termíny operátora.

Změna d

Přečtěte si také, jak změnit operátor internetu nebo nabídnout bez řezání ?

Jak ukončit svůj 4G box jako zákazník SFR ?

Operátor Red Carré také nabízí vlastní 4G internetovou krabici. V případě, že uživatelé již nejsou spokojeni s nabídkou 4G krabice, mohou ji snadno ukončit. Držitelé internetové krabice 4G musí jednoduše Kontaktujte zákaznický servis SFR a ukončete svou nabídku. Chcete -li to provést, měli byste zavolat 1023. Jinak je možné dosáhnout zákaznického servisu chat nebo prostřednictvím sociálních sítí, aby se ukončilo předplatné 4G boxu+.

Zde jsou informace potřebné k ukončení 4G boxu SFR ::

 • informace týkající se držitele smlouvy;
 • číslo smlouvy;
 • Požadované datum ukončení 4G boxu+.

Spotřebitelé, kteří chtějí ukončit jejich 4G Box SFR poštou to může udělat zasláním registrovaného dopisu s potvrzením potvrzení. Dopis musí také obsahovat výše uvedené informace.

V jiném pořadí nápadů, Zde jsou podmínky nezbytné pro ukončení krabice 4G ::

 • Platba poplatků za ukončení, jmenovitě 19 EUR za uzavření služby;
 • Doba ukončení 10 dnů po formulaci požadavku;
 • restituce vybavení spojeného s boxem 4G+ v plném rozsahu a v provozním stavu.

Restituce povinných 4G boxů 4G boxů

Zařízení zapůjčené provozovatelem musí být vráceno do 3 týdnů od žádosti o ukončení. V případě, že spotřebitelé nevyrábějí krabici 4G+ s příslušenstvím nebo je poškozena, platí náklady až 149 EUR. Z tohoto důvodu je nutné respektovat pokyny pro restituci vybavení diktovaného poskytovatelem přístupu k internetu.

Bouygues Telecom: kroky k přerušení jeho smlouvy o 4G boxu

Bouygues Telecom nabízí Předplatné 4G Pro domácnosti umístěné ve venkovských oblastech a nejsou osídleny. Předplatitelé opět mají možnost ukončit jejich 4G box, zejména pokud nejsou spokojeni se službou. Naštěstí je postup ukončení na Bouygues Telecom jednoduchý a přístupný všem.

Zákazníci Bouygues mohou zákazníci Odstraňte jejich 4G box dvěma způsoby. Nejprve mohou jít do své online oblasti zákazníka. Mají také možnost ukončit předplatné 4G internetu voláním zákaznického servisu Bouygues Telecom.

Chcete -li ukončit předplatné 4G Bouygues z online oblasti zákazníka, musíte:

 1. Spojte se s vašimi identifikátory;
 2. Přejděte do části „Informace o osobě“;
 3. Klikněte na „Ukončit můj řádek“;
 4. Vyberte dotčenou krabici 4G;
 5. Poskytněte telefonní číslo spojené s krabicí 4G a identifikátory jejich online oblasti zákazníka.

Zde je postup ukončení svého 4G Box Bouygues Telecom kontaktováním zákaznického servisu:

 1. Volejte 614 z mobilního telefonu;
 2. Kontaktujte 1064 z pevné linky nebo z jiného mobilního telefonu;
 3. Zmínit touhu ukončit svou nabídku 4G Box.

Ukončení prostřednictvím telefonického zákaznického servisu je fakturováno: Spotřebitelé musí zaplatit částku 6 EUR. Také si všimněte, že Ukončení 4G krabice Postaráno se o telekomunikační poradce Bouygues. Celkově náklady na ukončení odpovídající uzavření nákladů na servis € 19. Kromě toho, pokud jsou uživatelé zapojeni do operátora, musí zbývající měsíční platby uhradit.

Přenesejte nabídku a pohybující se

Chcete -li číst ?

Jaký postup k ukončení předplatného 4G zdarma ?

Stejně jako ostatní dodavatelé je i ukončení 4G krabice nabízeného operátorem Xaviera Niela relativně jednoduché. Odběratelé mohou tento přístup provádět telefonicky nebo poštou.

Tak, Zde je, jak telefonicky ukončit bezplatnou krabici 4G ::

 • Kontaktujte bezplatný zákaznický servis vytvořením 3244;
 • Vyberte možnost „Informace o ukončení předplatného“;
 • Ukončení krabice 4G od poradce.

Jakmile jsou tyto kroky dodrženy, Ukončení krabice 4G je okamžitě efektivní. Uživatelé proto mohou zařízení připravit, aby jej vrátili telefonickému operátorovi. Kromě toho je třeba mít na paměti, že náklady na ukončení krabice činí 29 EUR 29. Krabice 4G bezplatný vyžadující jakýkoli závazek doba trvání je tyto náklady jediné, které se použijí.

Na druhou stranu mohou uživatelé Opravte svou krabici 4G+ zdarma poštou:

 • Napište dopis o ukončení;
 • Dávejte pozor přidání správných informací týkajících se smlouvy;
 • Zašlete dopis na vyhrazenou adresu registrovanou poštou s potvrzením potvrzení.

Poté je třeba dodržovat výše uvedený postup. Konkrétně to je restituce materiálu Specifické pro 4G box zdarma a také platba nákladů na ukončení.

Na kterou adresu pošlete dopis bezplatného ukončení ?

Bezplatná poštovní adresa Odeslat poštu s ukončením je následující:

Ukončení freeboxu – C / O PublidiSisPatch – 6 rue desir Prévost – 91075 Bondoufle

Kroky k ukončení 4G boxu NRJ Mobile

NRJ Mobile je nejnovějším poskytovatelem internetových služeb, který nabízí 4G box. Toto MVNO umožňuje spotřebitelům připojit se k internetové síti 4G, díky vyhrazené krabici. Toto je velmi praktické řešení, ale to nebrání spotřebitelům v tom, aby chtěli ukončit předplatné z nějakého důvodu.

Ve skutečnosti existují různé metody pro Odstranění mobilního políčka 4G ::

 • Kontaktní telefonní zákaznický servis na 0696 360 200;
 • Zašlete registrovaný ukončovací dopis s potvrzením potvrzení;
 • Rozhodněte se pro online ukončení prostřednictvím webu Assistance-Mobile.Fr.

Ve všech případech musí mobilní předplatitelé NRJ Poskytněte určité základní informace : Číslo smlouvy, důvod ukončení, datum ukončení požadované smlouvy a kontaktní údaje držitele řádku.

Tam Ukončení 4G mobilní krabice NRJ je účinné do 7 dnů, Po žádosti. Náklady na ukončení závisí na zbývajícím období závazku. Pokud spotřebitelé již nejsou s provozovatelem angažovaní, neměly by být postupovány žádné náklady. Naopak, pokud období závazků neskončí, musí uživatelé platit 29,99 EUR měsíčně zbývajícího závazku.

Nakonec musí být vybavení zapůjčené NRJ Mobile v rámci předplatného 4G boxu vráceno v plném rozsahu a v dobrém provozním stavu. Jinak musí uživatelé zaplatit 99,99 EUR za internetovou krabici nebo 79,99 EUR za televizní dekodér.

Všechny radyThebalík .Fr

Je vhodné jít na web svého poskytovatele přístupu získat informace o ukončení vaší 4G boxu. Čtení GTC může také poskytnout indikaci postupu, který má být ukončen, aby se ukončilo vaše předplatné. Ačkoli podmínky se výrazně liší od jednoho ISP do druhého, přístup k ukončení zůstává obecně rychlý a jednoduchý. Buďte však opatrní, abyste zohlednili lhůty pro zakázku a postarali se o zapůjčené vybavení.

Další informace o odkazech na přidružení

Jsme tucet zaměstnanců. Odkazy sledované v našem obsahu mohou poskytnout příjem pro všechny Theforfait.Fr. To vás nestojí víc, umožňuje nám pokračovat v nabídce kvalitativního obsahu a vyvíjet nové projekty. Některý obsah je sponzorován a identifikován jako takový. Chcete -li se dozvědět více o provozu, je to tady.